اتیان سوگند

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل مقاله : اتیان سوگند

اتیان سوگند  : سوگند در معنای لغوی به معنای قسم است.

تعریف قانون از سوگند : سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده ی سوگند است .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل مقاله : اتیان سوگند
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
مقاله : اتیان سوگند

مقدمه

سوگند و قسم خوردن به این معناست که شخصی برای اثبات ذی نفع بودن خود و  درستی گفتهایش یـــا اثبات واهی بودن  اعای مدعی  خداوند را گواه قرار می دهد و از این راه ادعای خود را ثابت می کند. سوگند زمانی مطرح می شود که شخصی برای اثبات ادعای خود دلیلی و سند محکمی ندارد و ادعا او مورد انکار طرف مقابل وی قرار گرفته است .  شخصی که از او تقاضای اتیان سوگند میشود باید جزئی از طرفین دعوا باشد .

انواع سوگند

سوگند به دو دسته عهدی وقصایی ( اثباتی )  تقسیم می شود :

سوگند عهدی به این معناست که شخصی متعهد به انجام فعل یا ترک فعلی در آینده می شود مانند سوگندی که رئیس جمهور ، وکلا  قبل از انجام وظیفه یاد میکنند .

سوگند قضایی یکی از ادله اثبات دعواست و چون همیشه باید در حضور قاضی باشد به آن سوگند قضایی می گویند . سوگند قضایی به سوگند قاطع دعوا یا بنی ، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری تقسیم میشود .

سوگند بنی

سوگند بنی به تنهایی ادعای خواهان را رد یا اثبات میکند و قاطع دعوا می باشد زمانی که مدعی برای اثبات ادعای خود هیچ دلیلی ندارد و نتواند ادعای خود را

اثبات کند درخواست صدور قرار اتیان سوگند از دادگاه میکند . که ممکن است این درخواست از طرف هر یک از طرفین دعوا  (خواهان و خوانده ) مطرح شود .

( درخواست سوگند حتما باید ازطرف  یکی از طرفین دعوا ارائه شود )

به عنوان مثال :

ممکن  است خواهان مدعی دینی باشد که خوانده منکر آن است در این صوت خواهان درخواست سوگند می کند یا خوانده دین را بپذیرد اما مدعی این باشد که آن دین را پرداخت کرده است .

دعاوی قابل اثبات با سوگند بنی

تمامی دعاوی مالی وحق الناسی مانند نکاح ، طلاق ، وکالت ، وصیت و … در صورتی که به وسیله شهادت بتوان آن ها را ثابت کرد در این مرحله  سوگند بعد از آن می تواند مبنای صدور حکم آنان قرار بگیرد .

سوگند تکمیلی

سوگندی است که مدعی برای تکمیل دلائل خود ادا میکند و تنها کسی که میتواند آن را ادا کند مدعی است

تفاوت سوگند بنی وتکمیلی

درسوگند تکمیلی شخص دلایلی را ارائه کرده است ولی به دلیل کافی نبودن دلایل برای اثبات موضوع دعوا سوگند میخورد اما در سوگند بنی شخص هیچ دلایلی برای ارائه نداشته

است.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل مقاله : اتیان سوگند
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
مقاله : اتیان سوگند

سوگند استظهاری

در دعوای برمیت ، در صورتی که اصل حق ثابت شده است و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می توتند از مدعی بخواهد بر بقای حق خود قسم یادکند در دعوای برمیت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می شود .

قرار اتیان سوگند استظهاری از سوی دادگاه صادر می شود و نیازی به درخواست مدعی نیست.

چه دعاوی از طریف سوگند تکمیلی قابل اثبات است ؟

در دعاوی مالی استفاده می شود ، زمانی که برای خواهان امکان استناد به ادله ای که برای اثبات دعوا کافی باشد وجود نداشته باشد او میتواند با معرفی یک شاهد  مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خودرا ثابت کند.

درکلیه  دعاوی مالی که به هرعلتی به ذمه تعلق م گیرد قابل استفاده است ، از قبیل: قرض ، ثمن ،  دیه جنیت ، مهریه ، نفقه ، اجاره ، هبه ، وصیت از موازد اثباتی توسط سوگند تکمیلی است . در موارد ذکر شده ابتدا گواهان شهادت می دهند وبعد سوگند توسط خواهان ادا می شود  .

این سوگند  مستلزم درخواست مدعی است و دادگاه هر زمان تشخیص داد قرار  اتیان سوگند را صادر میکند.

نحوه اتیان سوگند

در اتیان سوگند قاضی از شخص می خواهد که دست خود را بر روی کتاب مقدس گزاشته وقسم بخورد که غیر از حقیقت و راستی چیزی نگوید .

ادای سوگند باید به همان شیوه  و تشریفاتی صورت بگیرد که در قانون تعیین شده است . سوگند باید با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خدابه سایر زبان ها ادا گردد .

سوگند دروغ

هنگامی که هر یک از طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود به دروغ سوگند یاد کنند و موجب فریب قاضی شوند و امری که حق بوده را ناحق جلوه دهند ،چنانچه کذب سوگند آنان اشکار شود مجرم شناخته می شوند و مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا دوسال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود .

آثار پذیرش و عدم پذیرش سوگند توسط مدعی علیه

پذیرش سوگند

در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای خود یقین داشته باشد  و به مستحق نبودن مدعی سوگند بخورد ، ادعای مدعی رد می شود و دادگاه به بی حقی خواهان رای می دهد.

نکول سوگند

هنگامی که مدعی علیه از ادای سوگند خود داری کند و این مطلب را به دادگاه  اعلام نکند ،دادگاه سه مرتبه به مدعی علیه اخطار می دهد که یا ادای سوگند کند یا آن را به مدعی واگذار کند اگر مدعی علیه از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعی واگزار کند ، مدعی با قسم خوردن ادعای خودرا ثابت می کند و در صورتی که نکول کند ادعای او ( مدعی ) ساقط خواهد شد .

عدم حضور در جلسه اتیان سوگند

بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، اگر شخص که نیاز به ادای سوگند وی است در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد ، دادگاه تعیین وقت میکند تا آن شخص حضور پیدا کند در صورتی که در تعیین وقت مقرر شده شخص بدون عذر موجه حضور پیدا نکند ناکل شناخته می شود .

رجوع از سوگند

اگرپس از ادای سوگند ، شخصی که سوگند خورده اعلام کند که سوگند وی دروغ بوده است چه اتفاقی رخ م دهد ؟

اگر حگم صادر نشده باشد دادگاه بر اساس اقرار او حکم صادر میکند اگر حکم صادر شده باشد اما مهلت اعتراض باقی مانده باشد محموم علیه میتواند تجدیدنظر خواهی کند.

اگر حکم قطعی شده باشد ، بعد از برسی تمام مدارک و مستناداتی که به وسیله آن حکم صادر شده ممکن است به استناد اقرار حالف ، در مورد حقی که ضایع شده است بتوان دوباره آن پرونده را برسی کرد .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل مقاله : اتیان سوگند
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل
مقاله : اتیان سوگند

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
    برای مشاوره رایگان تماس بگیرید