ازاله بکارت

ازاله  بکارت چیست ؟ زمانی که مرد یا پسر از سر هوای وهوس خود بدون رضایت دختر به صورت نامشروع با او رابطه جنسی برقرار کند ،به طوری که منجر به ازبین بردن بکارت وی شود مجرم شناخته میشود ،و در صورت شکایت دختر ،جرمش قابل پیگیری و مجازات می شود .

اگر دختر در ازاله بکارت رضایت داشته باشد ، مرد محکوم نخواهد شد چون جرمی رخ نداده است .

تبصره: هرگاه که زله بکارت یا مقاربت با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست .

تبصره:رضایت دختر نابالغ ،یا مجنون ،یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا درحکم عدم رضایت است.

برای دعوی پرده بکارت و شکایت  ازاله بکارت  به کجا باید مراجعه کرد؟

 برای  اثبات  ازاله بکارت باید گواهی پزشک قانونی  داشته باشد ،یعنی به درخواست پزشک قانونی ،درخواست گواهی پرده بکارت کرد .

یا اینکه می توان درخواست گواهی بکارت از طریق دکترزنان یا دکتر متخصص تقاضای معاینه و صدور گواهی را داشت .

حکم زنای  دختر پسر مجرد چیست ؟

زمانی که بین دختر و پسر نامحرم زنا صورت بگیرد ،مجازات هریک ازانها صدضربه شلاق است .

حال اگر زمانی که زن راضی به این امر نباشد و به زور و اجبار ،یا ربودن ، یا درحال مستی و بیهوشی و خواب ،مورد تعرض قراربگیرد ، مجازات مرد اعدام خواهد است .

رابطه نامشروع بین دختره باکره و مرد متاهل ؟

زمانی که بین دختر و مرد متاهل رابطه نامشروع صورت بگیره هردو مجازات خواهند شد ،مجازات دختر ۱۰۰شلاق و مرد متاهل درشرایط سنگسار {یا اعدام }

زنای زن متاهل ؟

 مجازات زنای زن متاهل با مرد متاهل یا پسر  جوان  به تحمل ۱تا ۹۹ شلاق تعزیری محکوم می شود .

اگرمتاهلی با رضایت با مرد یا پسری زنا کند مجازات اوسنگسار است یا اعدام .

اثبات رابطه نا مشروع :

متهم یکبار اقرار کند

شهادت دوشاهد مرد

علم قاضی که مستندات و امارات روشن حاصل شود .

اثبات زنا :

متهم چهاربار اقرار کند.

شهادت شاهد مرد یا سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهارزن.

نکته : اگر مرد یا نزنی کمتراز ۴بار اقرار کند به ۳۱تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود

ارش پاره شدن پرده بکارت ؟

چناچه پاره شدن پرده بکارت و  ازاله بکارت بارضایت خود انجام شود، مجازات ان پرداخت ارش البکاره است .

ارش البکاره ۲درصد  دیه ی کامل تعیین شده است .اما اگر این کار بدون رضایت دختر انجام شده باشد ،دیه ی دختر همان مهرالمثل خواهند بود .

حکم زنا به عنف است و مرد اعدام می شود.

اغفال دختر نابالغ

فریب دادن دختر نابالغ

ربایش نابالغ

تهدید زدن

اجبار زن درحال بیهوشی

ترساندن زن

اجبار زن

زن در حال بیهوشی

زن درحال خواب

مطالبه ارش البکار ه توسط دختره باکره چگونه است ؟

اگر دختری که باکره باشد و اورا وادار به عمل زنا کنند و از این جهت ازاله بکارت صورت گرفته ،میتوان مهرالمثل را مطالبه نماید .

ودرصورتی که به او جراحت دیگری وارد شده باشد ؛مثل:دیگر نتواند ادرارخویش را نگهدارد.

زنای دختر باکره صرفاً شلاق را درپی خواهد داشت. اما مرد با توجه به حالت احصانش مجازاتش هم متفاوت است.

جبران خسارت ازاله بکارت بااکراه در موارد غیر مقارت :

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی:

هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هروسیله دیگر وبدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است .

ازاله بکارت بصورت غیرعمدی:

دریک اتفاق غیر عمدی مانند تصادفات رانندگی یامعاینه پزشک،هتک حیثیتی از از دختر نشده است و پرداخت خسارت معنوی ازاین جهت توجهی ندارد و گواهی پرده بکارت مبنی بر ازاله غیر عمدی صادر می شود .

 

وکیل ازاله بکارت مشاوره حقوقی رایگان

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
    برای مشاوره رایگان تماس بگیرید