واخواست سفته

واخواست سفته حق الوکاله پایان کار 09122302302

واخواست سفته ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید ان بوده و با سپری گردیدن ۱۰ روز از ارزش سند تجاری خالی و به یک سند عادی تبدیل میگردد.

  سفته چیست؟سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت کند.

مشاوره حقوقی رایگان ( حق الوکاله پایان کار )

۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲

نشانی دفتر وکالت ما :

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان

 

واخواست سفته حق الوکاله پایان کار 09122302302
واخواست سفته حق الوکاله پایان کار
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

ارکان سفته:

صادر کننده که متعهد اصلی سند است: شخصی است که سفته را صادر و امضا کرده است

ظهر نویس سفته (انتقال گیرنده):شخصی است که ید مابعد صادر کننده و ید ما قبل دارنده می‌باشد

ضامن سفته: شخصی است که میتواند از صادر کننده و یا انتقال گیرنده بابت پرداخت وجه سفته ضمانت کند

دارنده سفته : شخصی است که در حال حاضر سفته در ید وی بوده و می‌تواند از تمام حقوق سفته بهره مند شود

  سفته بابت ضمانت انجام تعهد؛چنانچه سفته ای را برای ضمانت یا تضمین انجام تعهدی به کسی می دهید حتما این کار را در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی انجام دهید و از وی رسید بگیرید که از چه بابت سند را به وی سپرده اید این کار را شما از مشکلات بعدی در دادگاه آسوده خاطر می کند

ماده ۳۰۸شرایط سفته؛سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف

۲- گیرنده وجه

۳- تاریخ پرداخت

. عدم رعایت این نکات، باعث می شود که سفته، دیگر سند تجاری نباشد، یک سند عادی تلقی شود و از مزایای سند تجاری بودن، محروم شود. در قانون سفته، نحوه صدور سفته، به ترتیب زیر است:

واخواست سفته ( حق الوکاله پایان کار ) 09122302302
واخواست سفته ( حق الوکاله پایان کار )
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

نوشتن مبلغ معین: بر روی هر برگه سفته، مبلغ سفته، نوشته شده است.این مبلغ نوشته شده در سفته، سقف اعتبار آن را مشخص می کند. اما وجود این مبلغ، نباید باعث شود صادر کننده سفته، نتواند مبلغ مورد نظر خود را بر روی آن درج کند؛ صادر کننده، می تواند تا سقف مبلغ اسمی سفته، به تعیین مبلغ بپردازد. مبلغ سفته، باید به حروف نوشته شود. نوشتن مبلغ سفته به حروف، مانع از سوء استفاده از سفته، خواهد شد.

نوشتن تاریخ صدور سفته: صادر کننده، باید، طبق قانون سفته، تاریخ صدور سفته را قید کند، در غیر این صورت، سند ، ارزش تجاری خود را از دست می دهد. تاریخ صدور، باید شامل روز، ماه و سال باشد و بهتر است که با حروف هم نوشته شود. سفته بدون تاریخ، در مواردی، مثل مشخص نبودن تاریخ صدور، سبب می شود، سفته، یک سند عادی محسوب شود.

نوشتن نام گیرنده: الزامأ باید نام گیرنده وجه یا طلبکار، در سفته، نوشته شود. اگر نام گیرنده در سفته، نوشته نشود، سفته، در وجه حامل، محسوب می شود و این یعنی، کسی که سند در دست او باشد، می تواند وجه آن را از هر کدام از مسئولین مطالبه کند.

نوشتن تاریخ پرداخت سفته: در سفته، باید تاریخ پرداخت قید شود. در صورتی که تاریخ پرداخت سفته، تعیین نشود، سفته، حال خواهد بود و دارنده سفته، هر زمان بخواهد، می تواند آن را مطالبه کند. بهتر است تاریخ را هم، به عدد و هم به حروف بنویسید .

درج امضا یا مهر صادر کننده: امضا و مهر صادر کننده، به این معنی است که بدهکار بودن خود را تایید می کند. درج تمام این موارد در سفته، توسط خود صادر کننده، ضروری است و بدون درج مهر یا امضا، سفته اعتبار خود به عنوان یک سند را از دست می دهد.

ماده ۳۰۹قوانین مربوط به سفته؛تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است

آثار ظهر نویسی:به خاطر داشته باشید چنانچه سفته ای با ظهرنویسی به شما منتقل شد و شما نیز آن را انتقال دادید،شما به همراه تمامی امضاکنندگان این سند مسئولیت تضامنی در برابر دارنده دارید و باید تمام مبلغ سند را بپردازید ولی حق رجوع به امضا کنندگان قبل از خود را دارا هستید اگر متمایل به انتقال گرفتن سفته هستید می توانید برای ضمانت آن ضامن بخواهید ضامن پشت سند را امضا و ظهر نویسی می کند امکان وصول مبلغ سفته از ضامن هم وجود دارد

 حقوق دارنده سفته: ۱_اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست،اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

۲_توجه داشته باشید که دارنده سفته می تواند مجتمعأ یا منفردا به هر یک از ظهر نویسان مراجعه کند و همین حق را هر یک از ظهر نویسان نسبت به ایادی ماقبل خود دارند.

واخواست سفته ( حق الوکاله پایان کار ) 09122302302
واخواست سفته ( حق الوکاله پایان کار )
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

مسولیت ضامن سفته ! ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه را با ظهر نویسی بر عهده گرفته فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است

درصورتی که بدهکار سفته ادعای اعسار به تقسیط نماید در صورت اثبات و احراز،محکوم به پرداخت اقساطی بدهی موضوع وجه سفته میشود

 واخواست چیست ؟اگر صادر کننده سفته در تاریخ سررسید مبلغ تعیین شده را پرداخت نکند شخص دارنده سفته اعتراض خود را از طریق واخواست سفته در مدت ۱۰ روز از تاریخ مقرر اعلام می کند شخص طلبکار از طریق دادگاه اقدام به تنظیم و ارسال واخواست سفته میکند

 تعریف واخواست: واخواست شکایتی است که دارنده سفته علیه صادر کننده مبنی بر اینکه سفته در سررسید آن پرداخت نشده انجام می دهد و برای توقیف اموال صادر کننده ضروری است از آنجایی که این اعتراض باید به صادرکننده اطلاع داده شود واخواست در برگه های چاپی که از طرف مرجع قضایی تایید تهیه شده تنظیم می گردد علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست نامه های چاپی مخصوصی دارند

تکالیف دارنده سفته

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.

 راههای وصول وجه سفته

از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

واخواست سفته حق الوکاله پایان کار 09122302302
واخواست سفته حق الوکاله پایان کار
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
    برای مشاوره رایگان تماس بگیرید