شورای حل اختلاف

شـــــــورای حـــل اختـــــلاف

در راستای کاهش بار محاکم و تلاش برای ایجاد صلح و سازش شورای حل اختلاف با اراده ذینفع یا وکیل رسمی دادگستری با ارائه وکالتنامه رسمی و اعلام .کالت به دعاوی و شکایت شهروندان در حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه صرفاً در موارد ذیل رسیدگی می نماید :

  • مطالبات و دعاوی مالی در خصوص اموال منقول تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و همچنین دعاوی خانوادگی جهیزیه ، مهریه و نفقه در مورد خاص .
  • اختلاف در روابط استیجاری مانند تخلیه تعدیل اجاره بها و …. به شرط عدم اختلاف در اصل رابطه استیجاری به جز سرقفلی و حق کسب و پیشه .
  • صدور گواهی انحصار وراثت ؛ مهر موم ماترک ؛ تحریر ترکه
  • تامین دلیل و اجرای آن
  • جرائم تعزیری درجه ۸ که صرفاً مجازات آن جزای نقدی می باشد .
  • وکیل شورای حل اختلاف
    وکیل شورای حل اختلاف

تشکیل پرونده شروع به رسیدگی در شورای حل اختلاف با اراده ذینفع یا وکیل رسمی دادگستری با قرارداد و وکالتنامه رسمی و اعلام وکالت و با انجام تشریفات قانونی مقرر انجام گردیده و طرف مقابل نیز می تو.اند وکیل مدافع خود را به شورای حل اختلاف معرفی نماید .

جـهت مشـاهـده ادامه ایـن مطلب لطـفاً اینــجا را کلـیک فـرمائید :

هر شعبه شورا ی حل اختلاف از دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل گردیده و دادنامه های شورا الزاماً می بایست به امضاء قاضی شورا رسیده باشد .

هر ساله تعدادی از قضات جدید الاستخدام و یا قضات بازنشسته در صورت تمایل بعنوان قاضی شورای حل اختلاف به کار گماشته میگردند .

این استخدام از طریق پیشنهاد رئیس کل دادگستری با تائید رئیس مرکز به رئیس قوه قضائیه انجام میگردد .

در شورای حل اختلاف سیستم پرونده ( CMS) مستقر بوده و درخواست ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضائی به دفتر شورا ارسال میگردد .

وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضائی ، تاریخ اقامه دعوی محسوب گردیده و وصول آن از طریق پیامک به تلفن همراه به اطلاع متقاضی یا وکیل رسمی دادگستری خواهد رسید که این پیامک به منزله رسید است .

لازم به ذکر است که پاره ای از دعاوی چون اختلاف در وصیت ، تولید ، وقف ، نکاح ، اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب ، حجر ، ورشکستگی و اموال دولتی و عمومی حتی در صورت توافق طرفین یا وکلای آنان قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد .

یکی از وظائف شورا مندرج در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ایجاد صلح و سازش در کلیه امور کیفری و حقوقی با تراضی طرفین می باشد .

در شورای حل اختلاف یکطرفه نیز راساً یا توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلاء یا مرکز امور مشاورین قوه قضائیه می توان درخواست صلح و سازش برای طرف مقابل و یا وکیل مدافع وی داد، در صورتیکه طرف وقابل طی لایحه ای اعلام نماید که تمایلی به حضور ندارد پرونده به حضور ندارد پرونده بایگانی میگردد .

« صـدور دادنامه و تجـدید نظر خواهی از احکام شـورای حـل اختـلاف »

رسیدگی در شورا برابر قانون و با دعوت از طرفین و وکلای آنان انجام خواهد گردید ، در صورت داشتن وکیل و اعلام .کالت از جانب وکیل و ابطال تمبر به وکالتنامه نیازی به حضور موکل در جلسه دادرسی نبوده و صرفاً حضور و پیگیری وکیل کفایت می کند .

شورای حل اختلاف با تحقیق از طرفین و ملاحظه اسناد ابرازی رای مقتضی را صادر و به ئطرفین ابلاغ می نماید .

براساس ماده ۲۸ قانون شورای حل اختلاف چنانچه در نوشتن یا تنظیم رای سهو قلم یا اشتباه رخ دهد قاضی شورا راساً یا به درخواست ذینفع یا وکیل قانونی و رسمی وی رای اصلاحی صادر می نماید .

کلیه آراء شورای حل اختلاف حضوری محسوب میگردد ، مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل مدافع انتخابی وی در هیچیک از مراحل دادرسی حضور نداشته ، لایحه ای نداده و ابلاغیه ای دریافت ننموده باشد که در این صورت رای شورای حل اختلاف غیابی محسوب میگردد .

جـهت مشـاهـده ادامــه ایـن مطـلب لطــفاً اینـجا را کلـیک فـرمائید :

کلیه آراء و احکام صادره از شورای حل اختلاف پس از ابلاغ به طرفین و وکلای آنان به مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد .

لایحه دفاعیه و تجدید نظر خواهی در شورای حل اختلاف به شعبه شورا تقدیم و سپس  جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه همان حوزه قضائی ارسال میگردد ، مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی از احکام و دادنامه های شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه قضائی می باشد .

مرجع تجدیدنظر همان دادگاه در صورن نقض آراء شورای حل اختلاف خود راساً نسبت به صدور دادنامه اقدام مینماید .

« اجــرای احــکام شــورای حـــل اختــلاف »

 اجرای احکام قطعی کیفری طبق مقررات توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف انجام اما اجرای احکام قطعی دادنامه های حقوقی به درخواست ذینفع یا وکیل رسمی و قانونی وی با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیه توسط واحد اجرای احکام انجام میگردد .

جـهت مشـاهـده ادامــه ایـن مطـــلب لطــفاً اینــجا را کلـــیک فــرمائید :

چنانچه ده روز بعد از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه مفاد اجرائیه را به انجام نرسانده و بعد از استعلامات لازمه مالی از وی بدست نیاید با تقاضای محکوم له یا وکیل قانونی که اعلام وکالت در پرونده نموده باشد در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب خواهد گردید .

هـــزینه دادرســـی در شـــورای حـــل اخــــتلاف

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی همسان با هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می باشد اما در دعاوی مالی معادل ۵۰%   محاکم دادگستری می باشد .

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل لطفا کلیه اسناد و مدارکتان را به واتسآپ شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ارسال فرموده و یا با تععین وقت قبلی جهت مشاوره حقوقی رایگان به دفتر وکالت ما به نشانی ذیل مراجعه فرمائید:

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت


مطلب رمز گذاری شده

برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید