ماه: آذر ۱۴۰۰

وکیل چاه پلمپ چاه منابع آب چاههای غیرمجاز پروانه چاه کمیسیون آبهای زیر زمینی

وکیل چاه غیر مجاز و منابع آب

بر مبنای  قانون توزیع عادلانه آب صدور پروانه جهت چاه های غیر مجاز بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه و آئین نامه اجرائی آن درسازمان  آب منطقه ای طرح و در صورت اعتراض در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی مطرح و نهایتا توسط وکیل متخصص چاه و منابع آب در دیوان عدالت اداری قابل طرح میباشد بدیهی است در صورت پلمپ چاه غیر مجاز وکیل چاه میتواند از پلمپ چاه شما توسط سازمان آت پیشگیری نماید .

برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید