استرداد جهیزیه

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل طلاق و دعاوی خانوادگی حق الوکاله اقساطی

دادخواست استرداد جهیزیه یکی از دعاوی دادگاه خانواده میباشد که توسط وکیل دادگاه خانواده با ارائه سیاهه جهیزیه یا شهادت شهود و گواهان حاضر در عقد قابل اثبات میباشد.

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده میتوانید با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳تماس حاصل فرمائید .

آدرس و نشانی دفتر وکالت ما:

تهران – میدان فردوسی نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل طلاق و دعاوی خانوادگی حق الوکاله اقساطی استرداد جهیزیه
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل طلاق و دعاوی خانوادگی حق الوکاله اقساطی استرداد جهیزیه

 نمونه دادنامه استرداد جهیزیه

 

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۹۳۸۶۰۰۳۶۱ شعبه هفتم شورای حل اختلاف شهری البرز استان قزوین تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۹۳۸۶۰۰۵۹۷

خواهان:خانم ………. فرزند حسن به نشانی استان قزوین –شهرستان البرز-الوند-نصرت اباد-پشت کانال-خیابان گلهل-بین ۲و۴-

خواسته ها:

  • استرداد جهیزیه

۲-مطالبه خسارت دادرسی                                                            رای شورا

 

درخصوص داخواست خانم سوسن………فرزند حسن به طرفیت اقای مصطفی…… فرزند منصور به خواسته استرداد جهیزیه با احتساب هزینه دادرسی شورا باعنایت  به اوراق پرونده نظر به اینکه به موجب مفاد و مدلول ۱۲۴۴مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۱ سندازدواج ۱۰۶ علقه زوجیبت دائم فی ما بین متداعبین محرز و مسلم بوده و مطابق سیاهه عادی منضم پرونده اموال اجناس موضوع جهیزیه در زمان برگزاری مراسم عروسی برطبق عرف معهود به خوانده تحویل شده و ایشان ذیل سند مزبور را در زمان تحویل جهیزیه تایید و امضا نموده است .بدین ترتیب نامبردهذ به طور ضمنی و تلویحی به ماکیت شرعی و قانونی  خواهان نسبت به اقلام جهیزیه  افراز و اذعان نموده  است و از انجایی که ید خوانده نسبت به جهیزیه زوجه در حکم ید امانی بوده که براساس اذن و رضایت خوهان صورت گرفته و ایشان با تقدیم دادخواست وتعقیب امر قضایی از اذن سابق خود رجوع نموده و به همین دلیل موجبات تصرفات قانونی خوانده زایل و مرتفع شده و نامبرده الزاما میبایست اموال امانی را به خواهان مسترد نمایید و توجها به اینکه خوانده دفاع موثری در قبال خواسته مطروحه به عمل نیاورده و مدرک و دلیل قانونی مبنی بر استرداد جهیزیه و برائت  ذمه خویش ارائه ننموده است.از این رو شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۶۱۱ و ۶۲۰ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون ائین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد جهیزیه ببرابر لیست سیاهه موجود (اقلامی که در حال حاضر موجود است ) صادرو اعلام میدارد چنانچه به هر دلیل عین اموال موجود یا در دسترسی نباشد قابل تسری به مثل یا قیمت نمی باشد زیرا ید زوج امانی بوده و امین در قبال تلف و مفقودی به تصریح ماده ۶۱۹۰۶۲۰ قانون مسئولیت مدنی ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت امین فقط در قبال عین است مگر بعد از ثبوت تعدی و تفریط که اثبات شرایط فراهم بودن مسئولیت مدنی خارج از مفاد دادخواست می باشد در هر حال را صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض د رشعب دادگاههای عمومی شهرستان البرز است .

 

قاضی شعبه هفتم شوای حل اختلاف شهرستان البرز -مروتی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل طلاق و دعاوی خانوادگی حق الوکاله اقساطی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل طلاق و دعاوی خانوادگی حق الوکاله اقساطی استرداد جهیزیه

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
    برای مشاوره رایگان تماس بگیرید