رجوع بعد از طلاق

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده رجوع طلاق رجوع

گاهی زوجین بعد از طلاق پشیمان میشوند و تصمیم به ادامه ی زندگی مشترک خود میگیرند از انجایی که عرف و شرع و از همه مهمتر احکام الی و اسامی ما تاکید به حفظ بنیان خانواده داشته و دارد در چارچوب و شرایط خاص این اجازه را به زن ومرد میدهد که بتوانند بعد از طلاق رجوع به طلاق ( رجوع به نکاح)  یا رجوع به مهریه کنند.

از آنجایی که طلاق در اسلام انواع دارد رجوع بعد از طلاق هم بستگی به این دارد که طلاق از چه نوعی باشد: طلاق رجعی باشد یا باِین یا خلع یا مبارات

رجوع بعد از طلاق رجعی

در قانون شرع اسلام  در بین انواع طلاق طلاق رجعی وجود دارد که اگر زوجین پیش از سرامدن عده ( ۳ماه و۱۰روز )  به هم برگردند بدون عقد و تشریفات خاص دوباره زن و شوهر میگردند  درواقع این موضوع میتواند بسیاری  از پیامدهای فردی .خانوادگی .اجتماعی و ….پیشگیری کند و تلاش برای تفاهم مجددرا موجب شود در واقع رجوع بعداز طلاق رجعی باید این شرایط را دارا باشد:

۱-حتما د دوران عده انجام گیرد.

۲-ارده زن در رجوع تاثیری ندارد و در واقع رجوع به اراده مرد انجام میگیرد.

۳-اقدام رجوع بعد از طلاق،  بایدبا سخن و کلام و رفتاری باشد که مرد تصمیم به رجوع درد باشد مانند رفتار محبت امیز مرد به زن

۴-رجوع بعد از طلاق، حتما باید به ثبت برسد.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده رجوع طلاق رجوع
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده رجوع طلاق رجوع

در دوران عده در طلاق رجعی از انجایی که زن هنوز به عنوان همسر مرد شناخته میشود باید به او  نفقه پرداخته شود و از هم دیگر هم ارث میبرند و مرد حق ندارد که که تا مدت عده به پایان نرسیده است زن را از محل سکونتش یعنی منزل خود اخراج کند و در صورتی که مرد در این دوران بخواهد ازدواج مجددکند باید از مطلقه رجعیه خود اجازه بگیرد.

حال اگر در طلاق رجعی زن و مرد در دووران عده به هم رجوع نکردند و رجوع به بعد از ایام عده منجر شد برای اینکه دوباره به هم محرم شوند باید مجدا عقدد کنند.

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی: در طلاق رجعى جواز رجوع زوج به زوجه در بین عده، مشروط به رضایت زوجه نیست.

همانطور که در تقسیم انواع طلاق بیان شد بعد از مبحث رجوع طلاق رجعی به بررسی رجوع بعداز طلاق بائن میپردازیم.

رجوع بعد از طلاق بائن

در رجوع بعد از طلاق بائن مرد نمی‌تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد و در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتما او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود درآورد.

یکی از آثار مهم طلاق بائن، جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و بر اثر این طلاق، زن و شوهر به‌کلی از هم جدا شده و مرد می‌تواند بی‌اجازه دادگاه ازدواج کند و هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد.

در این نوع طلاق زن و مرد از هم ارث نمی‌برند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد می‌تواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام‌خانوادگی واقعی خود را استفاده کند. یعنی می‌تواند به دلخواه خود زندگی کند. اگر شوهر در حال بیماری، زن خود را طلاق دهد و بعد بر اثر آن بیماری بمیرد، زن از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد ولی به شرط آن‌که زن شوهر نکرده باشد.

رجوع بعد از طلاق خلع

بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به وی می دهد ، طلاق بگیرد ؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد ” . بنابراین ، اگر زن به گونه ای از همسر خود کراهت داشته باشد که حاضر شود با بخشیدن مالی به او از زوجیت وی رها شود ، شرایط تحقق طلاق خلع فراهم شده است

همانگونه که توضیح داده شد ، در طلاق خلع زن مالی را به همسرش می بخشد تا او را راضی به طلاق کند . حال اگر زن پشیمان شود و بخواهد آن مال را پس بگیرد ، در این حالت مرد نیز امکان رجوع در طلاق خلع را به دست می آورد . نکته مهم در خصوص رجوع در طلاق خلع آن است که زن تنها تا پایان عده می تواند به مالی که به همسرش بخشیده است رجوع کند و پس از آن ، دیگر زن نمی تواند به عوض طلاق رجوع کند.

که در رابطه بااین موضوع بین فقهای ما نظرات مختلفی وجود ارد و مورد اختلاف است.

رجوع بعد از طلاق مبارات

در مرحله اول به تعربف طلاق  مبارات  میپردازیم         :

در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی ، طلاق مبارات تعریف شده است . بر اساس این ماده ، ” طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ؛ ولی در این صورت عوض باید زائد بر مهر نباشد ” . بنابراین ، در طلاق مبارات ، هر دوی زوجین از یکدیگر کراهت دارند و از هم بیزار هستند . به همین دلیل ، زن با پرداخت مبلغی که به آن، فدیه در طلاق می گویند و می تواند معادل مهریه یا کمتر از مهریه باشد ، خود را از قید زوجیت مرد رها کند                                                                                                             طلاق بائن ، بر خلاف طلاق رجعی ، نوعی از طلاق است که مرد پس از آن ، دیگر امکان رجوع به همسر خود در طول مدت عده طلاق را نخواهد داشت . بر اساس ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ، انواع طلاق بائن مشخص شده اند . بر اساس این ماده ، طلاق خلع و مبارات مادامی که زن به عوض رجوع نکرده است ، طلاق بائن می باشد . بر این اساس ، قاعدتا مرد امکان رجوع بعد از طلاق مبارات را نخواهد داشت ؛ مگر اینکه زن به مالی که به مرد برای طلاق بخشیده است رجوع نماید . در این شرایط ، مرد نیز امکان رجوع از طلاق مبارات را پیدا می کند

طلاق بدون رجوع

  1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع می شود ( دختر باکره) چون از نوع طلاق بائن است و عده به وی تعلق نمی گیرد طلاق و بذل مهریه به هر دو طرف ( مرد و زن ) قطعی شده و نمی توانند رجوع نمایند.
  2. طلاق زن یائسه چون از نوع طلاق بائن است و به وی عده تعلق نمی گیرد طلاق به هر دو طرف ( زن و مرد ) قطعی شده و نمی توانند رجوع نمایند.

نحوه ثبت رجوع بعد از طلاق

در طلاق خلع، شرط رجوع به مابذل توسط زوجه مطلقه در ایام عده، اطلاع زوج از آن است والا اثری بر رجوع بار نمی شود و ابلاغ قانونی رجوع از بذل مهریه به زوج کافی برای اثبات اطلاع وی از رجوع است.

در طلاق رجعی مدت زمان رجوع بعد از طلاق رجعی، تا پایان مدت عده زن می باشد. پس از پایان زمان عده اگر مرد قصد رجوع داشته باشد، باید اقدام به ازدواج مجدد نماید. برای ثبت رجوع باید به دفترخانه رسمی که طلاق در آن تنظیم شده است مراجعه نمود و سردفتر، اقدام به ابطال صورت جلسه طلاق نماید.

در صورتی که مرد تا یک ماه وقوع رجوع را ثبت نکند، زن می تواند از وی شکایت نموده و دادگاه ضمن الزام مرد به ثبت رجوع، وی را به پرداخت جزای نقدی از ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم نماید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده رجوع طلاق رجوع
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده رجوع طلاق رجوع

نمونه رای مهلت رجوع از طلاق توافقی –

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.الف. با وکالت خ.ب. دادخواستی به طرفیت خانم ع.و. به خواسته صدور حکم به بطلان طلاق نامه شماره ۱۰۴۹ – ۴/۹/۹۲ و استمرار واقعه نکاح تقدیم دادگستری روانسر نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که موکل همسر شرعی و قانونی خوانده بوده که طرفین با توافق همدیگر اقدام به طرح دعوی طلاق توافقی نموده اند که پس از صدور حکم طلاق موکل از تصمیم خود منصرف شده و از اجرای صیغه طلاق خودداری نموده است متأسفانه با وصف انصراف موکل از طلاق توافقی زوجه با نداشتن هیچ گونه سمتی و وکالت، پرونده را پیگیری و نهایتاً دستور اجرای طلاق صادر و به اجراء گذاشته شده است حال با توجه به اینکه در قانون چنین مجوزی برای زوجه نبوده است لذا صدور حکم به بطلان طلاق نامه شماره ۱۰۴۹ – ۴/۹/۹۲ صادره از دفتر … به استناد ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مورد استدعاءاست شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی روانسر عهده دار رسیدگی به پرونده می شود .جلسه دادگاه در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ در وقت مقرر با حضور طرفین تشکیل می گردد ، خواهان اظهار می دارد این جانب به علت مشکلات مالی و فشار روانی خیلی عجولانه و از روی عصبانیت و بدون اندیشه با همسرم تصمیم به طلاق توافقی گرفتیم که پس از مدت کوتاهی من پشیمان شدم و حتی در جلسات دادگاه و جاری شدن صیغه طلاق شرکت نکردم الآن هم همسرم را دوست دارم ونمیخواهم زندگی من وایشان تباه شود وتمام مطالب در دادخواست قید گردیده وبه شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور رأی دارم ، خوانده اظهار داشت که بنده با خواهان وباتوافق هم اقدام به طلاق کردیم وبا توافق طلاق گرفته ام و طلاق بنده در دفتر خانه به ثبت رسیده است وتحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه زندگی در آینده با ایشان نیستم و رد دعوی او موردتقاضا است ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام وبشرح دادنامه شماره ۰۱۳۸۰ – ۷/۱۰/۹۲ با این استدلال که مستند دعوی خواهان ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده می باشد درحالی که ماده ۳۶ مرقوم ناظر به موردی است که هنوز طلاق واقع نگردیده و ثبت نشده باشد ودرمانحن فیه اولاً طلاق واقع و ثبت گردیده است وثانیاً نوع طلاق نیز خلعی نوبت اول که قابل رجوع نمی باشد ، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی وی صادر می کند ، آقای الف.الف. با وکالت خ.ب. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند وشعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه حسب الارجاع به اعتراض رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۲۵ – ۲۰/۱۱/۹۲خلاصتاً ومفاداً با این استدلال که درمانحن فیه پس از صدور حکم طلاق خلعی صیغه طلاق از نوع خلع جاری و به ثبت رسیده است ودر طلاق خلع مادامی که زوجه به ما بذل رجوع نکند امکان رجوع برای زوج فراهم نیست و از طرفی رجوعی هم از ناحیه زوج صورت نگرفته است، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند ، آقای خ.ر. به وکالت از آقای الف.الف. نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام مقررات راجع به تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح دادخواست فرجامی فرجام خواه قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

نمونه رای مهلت رجوع از طلاق توافقی – رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است واز نظر رعایت تشریفات دادرسی نیز اشکال در حدی نیست که نقض رأی موصوف را موجب گردد علی هذا استنباط دادگاه از دلائل و محتویات پرونده خالی از اشکال مؤثر تشخیص و رأی شماره ۰۱۲۲۵ – ۲۰/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ابرام می شود.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور – مستشار
انصاری – احمدی

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

    برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
    برای مشاوره رایگان تماس بگیرید