وکیل حضانت

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت در دادگاه خانواده با حق الوکاله اقساطی 09128394483

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت  ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳  / در قانون تعریفی ازجامع حضانت ارائه نشده است. اما در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است. قبل از شروع به بحث توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است و یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

وظایف والدین در حضانت فرزند و سن حضانت طفل: 

حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیفی است ک بر عهده پدر و مادر  می باشد و این مسئله تا زمانی که پدرومادر باهم زندگی میکنند و به نوعی مصالحه دارند مشکلی بوچود نمی اورد مشکل از زمانی اغاز میشود که باید در این حالت وضعیت نگهداری طفل مشخص شود.براساس قانون تا ۷ سالگی حضانت طفل با مادر است البته نباید از غبطه و مصلحت طفل غافل شد و پس از آن تا سن بلوغ با پدر می باشد..زمانی که پدرو مادراز حضانت طفل سربازنند و درواقع حق و  تکلیف قانونی  خودشان را انجام ندهند در قانون ضمانت اجرایی مشخصی در قانون تعیین نشده و بیشتر بار اخلاقی دارد و اسیب هایی که به فرزند وارد میشود غیر قابل جبران است ولی در ه صورت پرداخت هزینه های فرزند برعهده والدین خصوصا پدر میباشد

سن حضانت طفل

.بلوغ در دختران ۹ سال قمری و پسران ۱۵ سال قمری می باشد که براساس قانون تا زیر ۷ سال اولویت حضانت با مادر بوده و پس از آن طفل به پدر واگذار می شود البته در این میان رعایت مصلحت طفل در اولویت قرار داد. حضانت فرزند بعد از هفت سالگی پس از ۷ سالگی تا زمان بلوغ حضانت به پدر منتقل می شودبر طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی  که در این باره بیان می دارد:حضانت فرزند دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر است و از آن پس ، با پدر است و شما با همکاری وکیل حضانت میتوانید برابر قانون اقدام نمائید .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت در دادگاه خانواده با حق الوکاله اقساطی 09128394483
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت در دادگاه خانواده با حق الوکاله اقساطی ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدرومادرحضانت با دیگری است

بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. توجه داشته باشید که اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری با مادر است. پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.

ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

حضانت فرزند بالای ۱۸ سال

در صورتی که هریک از فرزندان پسر یا دختر به سن بلوغ برسند از حضانت خارج می شوند و خودشان می توانند  تعیین کنند که با کدام یک از والدین زندگی کنند و قانون هم بنابر خواست و مصلحت طفل به این انتخاب احترام می گذارد همه این مواردی که در بالابیان شد مربوط به قوانین حضانت فرزند در زمان طلاق میباشد.

 سلب حضانت فرزند

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

حضانت فرزند در طلاق توافقی

قاعدتاً و قانوناً حضانت حق و تکلیف والدین است و نوع طلاق تاثیری در آن ندارد ولی اگر طلاق توافقی باشد زن و مرد می توانند در مورد حضانت با هم توافق کنند. و نحوه و چگونگی حضانت و ملاقات فرزند مشترکشان را تعیین کنند.

ملاقات طفل با والدی که حضانت بر عهده او نیست؟

در صورتی که طبق قانون  و مصلحت طفل حضانت فرزند به یکی از والدین داده شود طبق  نص قانون والد دیگر حق ملاقات فرزند را دارد و به هیچ عنوان ودر هیچ صورتی نمیتوان این حق را از والد دیگر سلب کرد و اورا محروم کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضاء کند که تشخیص ان با دادگاه است براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی :در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات با فرزند خود را دارا میباشد.

حضانت فرزند د رصورت ازدواج مجدد مادر:

در این باره هم قانون رعایت مصلحت طفل را در اولویت قرار داده و بیان داشته که اگر مصلحت طقل اقتضا کند حضانت طفل میتواند همچنان با مادر باشد.

 مرجع صالح برای دعوای حضانت فرزند

 • با توجه به قانون حمایت خانواده جدید، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای حضانت، دادگاه خانواده است و هزینه دادرسی آن نیز غیرمالی است شما میتوانید با مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت موفق عمل نمائید :
 • برای این کار باید دادخواست سلب حضانت طرف مقابلتان را مطرح نمایید.
 • به دفتر خدمات قضایی بروید و با ثبت نام در سامانه ثنا دادخواست خود را تقدیم نمایید.
 • با رسیدن دادخواست به دادگاه، دادگاه تشکیل جلسه می دهد و در صورتی که انحطاط اخلاقی شخصی که نگهداری از کودک را بر عهده دارد برای ایشان نمایان شد حکم به سلب حضانت از او می دهد.

نمونه رای دیوان عالی کشور(رعایت مصلحت در حضانت طفل)

 

در ۰۸ بهمن ۱۳۹۶. ارسال به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت‌های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، مادر در اولویت است

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۱۳

رای دیوان:

…ثانیاً: زوجین دارای دو فرزند مشترک یکی دختر به نام ص. هفت ساله و دیگری پسر به نام الف.سه ساله می‌باشد که حسب دادنامه نخستین حضانت فرزند دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگرچه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانوناً دارای اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچ‌گونه تردیدی دارای وابستگی روحی و عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود صدمات روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به سن بلوغ می‌باشد و احتیاج به مراقبت‌های ویژه دارد و انجام این مراقبت‌های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به صلاحیت اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه‌ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک مصلحت فرزندان که ملاک قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این‌رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک بویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

 

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور- مستشاران

عباسیان- کیقبادی- کریم‌پور نطنزی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت در دادگاه خانواده با حق الوکاله اقساطی 09128394483
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حضانت در دادگاه خانواده با حق الوکاله اقساطی ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳

وکیل حضانت فرزند مشترک  دادخواست هزینه وکیل مدارک لازم و عدم صلاحیت اخلاقی  برای حضانت

  پاسخ دهید

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*

  برای تماس با واتس اپ ما کلیک کنید!
  برای مشاوره رایگان تماس بگیرید